Anmälningsvillkor

Observera att anmälan via hemsidan är en bindande anmälan. Anmälan ses som ett skriftligt och personligt medgivande till att undertecknad kommer betala utfärdad utbildningsavgift till utsatt datum (30 dagar).

Utbildaren äger rätten att ställa in utbildningar så sent som dagen innan utsatt datum. Om utbildningen ställs in återbetalas 100% av utbildningsavgiften till den anmälde.

Kursdeltagaren är sig själv skyldig att avgöra huruvida denne kan, på grund av fysiska förutsättningar, delta i utbildningen.

Utbildarna eller något led av försäljarna av utbildningen är inte ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagarens eget handhavande.

Efter kursen är det den enskilda deltagarens skyldighet att säkerställa kvalitén på träningen mot sina kunder. Utbildarna äger inte den skyldigheten. Därmed är det också deltagarens som står ansvarig för eventuella kropps-, eller materialskador som kan uppstå på grund av dennes handhavande.

PEAKLIFE 2018